2011/Nov/29
I would like to know what she said to him while hugging.

I don't hear anything.
Some voice is louder.

http://www.youtube.com/watch?v=i47HoiM0Au8&sns=fb2011/Nov/26

แกะ

a photo by
Todd Mclellan

http://toddmclellan.com/


edit @ 26 Nov 2011 10:51:41 by visuallyyours

edit @ 26 Nov 2011 10:54:57 by visuallyyours

2011/Nov/23

APOLLO 510 ไม่ใช่ช่างภาพ
แต่เป็นพนักงานทำความสะอาด


http://www.flickr.com/photos/takafumi510/

edit @ 23 Nov 2011 21:33:08 by visuallyyours

2011/Nov/21
โปรเจคท์​ ROLLS7 คือการมอบกล้องใช้แล้วทิ้ง ( disposable camera ) ให้ผู้ประสบภัยสึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อหลายเดือนก่อน ได้ถ่ายรูปบริเวณที่พวกเขาอยู่ บ้างก็เป็นเด็ก บ้างก็เป็นผู้ใหญ่ บ้างก็ออกชื่อบ้าง ไม่ออกชื่อบ้าง สายตาของพวกเขา (ตัดสินจากเฟรมภาพ) มันช่างเป็นการถ่ายในสิ่งที่ 'เห็น' (ไม่ต้องผ่านการคิด) เพราะ พวกเขาไม่ใช่ช่างภาพและไม่ได้ต้องการจะเอาภาพไปลง facebook อวดใคร ดังนั้นเรียกได้ว่า DON'T THINK , JUST SHOOT แบบแท้จริง ฟิล์มหลายม้วนถูกนำมาล้างและแสดงขึ้นในเว็บไซต์

รูปใบนี้ ถ่ายบริเวณ MIZUHAMA ถ่ายโดยผู้หญิง เธอเป็นผู้ใหญ่ และไม่สงวนออกนาม /
ผมชอบรูปนี้มากๆเลยครับ

rolls7.com


 edit @ 23 Nov 2011 21:20:47 by visuallyyours

2011/Nov/20
Those 9 flying lamps are old friends.
They come to have a dinner in Okinawa , Thailand.

They like Gyoza.  

2011 / kinjo-okinawa , sukuhmvit 69 , thailand / iphone
edit @ 20 Nov 2011 22:55:08 by visuallyyours

2011/Nov/19


1. (ด้านบน) หนังสือเล่มใหม่ของ MIRANDA JULY ชื่อ IT CHOOSES YOU หนังสือว่าด้วยคนที่ลงประกาศขายของในหน้า CLASSIFIED , และตามสไตล์ของ MIRANDA , เธอแม่งก็ไปหาคนเหล่านั้นแบบมั่วๆ ไปสัมภาษณ์พวกเขา และเอามาลงรวมกัน // มาปะไว้เพราะจะได้ไม่ลืมว่าต้องซื้อ

2. (ด้านล่าง) โปรเจคต์ต่อยอดจากหนังสืือ นั่นคือ MIRANDA รับซื้อของจากคนทั่วสารทิศ จากนั้นเธอจะสัมภาษณ์และเขียนเรื่องราวเบื้องหลังของชิ้นนั้นลงกับแพ็คเก็จ จากนั้นก็จะเอาของชิ้นนั้นไปขายวางในร้านของเธอซึ่งจะฝังอยู่ในร้านหนังสือ PARTNES & SPADE อีกที

วาว

.

2011/Nov/18
That's only way back to become young again. Grandma is trying to open the door.

a photo by UME KAYO
 
 
 

edit @ 19 Nov 2011 11:29:25 by visuallyyours